یکشنبه 2 آذر 1393
 
www.mosms.ir - شماره پیامک: 30008503

فهرست کلیات قانون نظام صنفی


چاپ
 

فصل اول

 

تعاریف

 

 

 

 

 

 

 

ماده 1

 

نظام صنفی

 

 

ماده 2

 

فرد صنفی           

1 تبصره

 

ماده 3

 

واحد صنفی          

3 تبصره

 

ماده 4

 

صنف

 

 

ماده 5

 

پروانه کسب

 

 

ماده 6

 

پروانه تخصصی و فنی

 

 

ماده 7

 

اتحادیه

 

 

ماده 8

 

مجمع امور صنفی

 

 

ماده 9

 

شورای اصناف کشور

 

 

ماده 10

 

کمیسیون نظارت

 

 

ماده 11

 

هیأت عالی نظارت

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

فرد صنفی

 

 

 

 

 

 

 

ماده12

 

اخذ پروانه ...           

5 تبصره

 

ماده13

 

اخذ پروانه تخصصی ...          

1 تبصره

 

ماده 14

 

عوارض کسب و ...

 

 

ماده 15

 

برچسبروی کالا یا ...                              

4 تبصره

 

ماده 16

 

صاحبان اماکن عمومی ...                

 

 

ماده 17

 

نرخ‌گذاری کالا و خدمات ...                 

2 تبصره

 

ماده 18

 

واگذاری پروانه کسب به غیر ...

 

 

ماده 19

 

در صورتیکه دارنده پروانه کسب محجور شود...

 

 

ماده 20

 

در صورت فوت صاحب پروانه کسب ...

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

اتحادیه‌ها

 

 

 

 

 

 

 

ماده 21

 

تشکیل اتحادیه ...             

7 تبصره

 

ماده 22

 

انتخاب هیأت مدیره ...                    

5 تبصره

 

ماده 23

 

تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره              

1 تبصره

 

ماده 24

 

انتخاب مدیر اجرایی

 

 

ماده 25

 

تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های ...   

1 تبصره

 

ماده 26

 

متقاضی پروانه کسب باید ...                            

4 تبصره

 

ماده 27

 

پلمب محل‌های کسبی فاقد پروانه ...          

3 تبصره

 

ماده 28

 

تعطیل موقت واحدهای صنفی ...

12تبصره

 

ماده 29

 

وصول مالیات و عوارض توسط اتحادیه‌ها ...

 

 

ماده 30

 

وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها ...  

5 تبصره

 

ماده 31

 

منابع مالی هر اتحادیه ...                                

2 تبصره

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

مجمع امور صنفی

 

 

 

 

 

 

 

ماده 32

 

تشکیل مجمع امور صنفی ...                    

4 تبصره

 

ماده 33

 

تعداد اعضاء هیأت رییسه مجمع امور صنفی ...     

1 تبصره

 

ماده 34

 

جلسات مجامع امور صنفی با حضور ...                

1 تبصره

 

ماده 35

 

انتخاب هیأت رییسه مجمع برای مدت دو سال ...

 

 

ماده 36

 

ترتیب انتخاب و وظایف هیأت رییسه مجمع ...

 

 

ماده 37

 

وظایف واختیارات مجامع امور صنفی ...

5 تبصره

 

ماده 38

 

اتحادیه‌هایی که نتوانند پروانه کسب صادر کنند..

 

 

ماده 39

 

وظایف کمیسیون بازرسی مجامع ...   

1 تبصره

 

ماده 40

 

تسهیلات در اجرای وظایف کمیسیون بازرسی ...

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 

شورای اصناف کشور

 

 

 

 

 

 

 

ماده 41

 

تشکیل شورای اصناف کشور

 

 

ماده 42

 

انتخاب شورای اصناف کشور                

2 تبصره

 

فصل پنجم

 

شورای اصناف کشور

 

 

 

 

 

 

 

ماده 43

 

هیأت رییسه شورای اصناف کشور مرکب از...           

2 تبصره

 

ماده 44

 

انتخاب هیأت رییسه شورای اصناف کشور

 

 

ماده 45

 

وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور

 

 

ماده 46

 

شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور..

 

 

ماده 47

 

منابع مالی شورای اصناف کشور

 

 

 

 

 

 

 

فصل ششم

 

کمیسیون نظارت

 

 

 

 

 

 

 

ماده 48

 

تشکیل کمیسیون نظارت       

3 تبصره

 

ماده 49

 

وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت ...

3 تبصره

 

ماده 50

 

مسئولیت رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان

 

 

ماده 51

 

تعیین نرخ برای انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی ...

 

 

ماده 52

 

تعیین ناظران برای نظارت بر نرخ کالاها و خدمات    

1 تبصره

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم

 

هیأت عالی نظارت

 

 

 

 

 

 

 

ماده 53

 

تشکیل هیأت عالی نظارت

3 تبصره

 

ماده 54

 

دبیرخانه هیأت عالی نظارت 

 

 

ماده 55

 

وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت  

 

 

ماده 56

 

تفویض اختیارات هیأت عالی نظارت

 

 

 

 

 

 

 

فصل هشتم

 

تخلفات و جریمه‌ها

 

 

 

 

 

 

 

ماده 57

 

گرانفروشی

 

 

ماده 58

 

کم‌فروشی  

 

 

ماده 59

 

تقلب  

2 تبصره

 

ماده 60

 

احتکار 

 

 

ماده 61

 

عرضه خارج از شبکه

 

 

ماده 62

 

عرضه و فروش کالای قاچاق 

 

 

ماده 63

 

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ...

1 تبصره

 

فصل هشتم

 

تخلفات و جریمه‌ها

 

 

 

 

 

 

 

ماده 64

 

فروش اجباری

 

 

ماده 65

 

عدم درج قیمت

 

 

ماده 66

 

عدم ارایه صورتحساب

 

 

ماده 67

 

چنانچه خسارتی به افراد ثالث وارد شود ...

 

 

ماده 68

 

عدم اجرای مفاد ماده (16)، تبصره (2) ماده (17) ...

 

 

ماده 69

 

فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است ...

 

 

ماده 70

 

فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی ...

1 تبصره

 

ماده 71

 

دستگاه توزین دیجیتال یا صندوق مکانیزه ...

2 تبصره

 

ماده 72

 

خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایت خود را ...

4 تبصره

 

ماده 73

 

لغو قانون تعزیرات حکومتی اصناف ...

 

 

ماده 74

 

تعدیل میزان جریمه‌های نقدی

 

 

 

 

 

 

 

فصل نهم

 

سایر مقررات

 

 

 

 

 

 

 

ماده 75

 

حقوق اعضای هیأت مدیره و هیأت رییسه ...  

1 تبصره

 

ماده 76

 

امین بودن هیأت مدیره ها نسبت به وجوه و اموال ...

 

 

ماده 77

 

تشکیل اتحادیه استانی بافندگان فرش دستباف

 

 

ماده 78

 

تشکیل اتحادیه استانی

 

 

ماده 79

 

صدور پروانه کسب برای جانبازان، آزادگان، خانواده شهداء

4 تبصره

 

ماده 80

 

بلامانع بودن صدور پروانه برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی

 

 

ماده 81

 

همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها و ...

 

 

ماده 82

 

اگر یک فرد صنفی به سبب تغییر الگوی مصرف ...

 

 

ماده 83

 

شهرداری موظف است در صورت تخریب محل کسب ...

 

 

ماده 84

 

حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی ...

 

 

ماده 85

 

برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی

 

 

ماده 86

 

فعالیت فروشگاه‌های بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای

1 تبصره

 

ماده 87

 

فعالیت در بازارهای مجازی

 

 

ماده 88

 

تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نهم

 

سایر مقررات

 

 

 

 

 

 

 

ماده 89

 

واردکنندگان که قصد فروش کالای وارداتی خود را دارند

 

 

ماده 90

 

افرادی که از شمول این قانون مستثنی هستند

 

 

ماده 91

 

لزوم اخذ پروانه کسب علاوه بر مجوز بهره‌برداری ... 

1 تبصره

 

ماده 92

 

سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت ...

 

 

ماده 93

 

مجمع امور صنفی منحل نمی‌شود مگر ...

 

 

ماده 94

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) ...

 

 

ماده 95

 

وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را ...

 

 

ماده 96

 

لغو و بلااثر بودن کلیه قوانین قبلی