١٠:٥٥ - دوشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣٠ - چهارشنبه ٨ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٤٦ - دوشنبه ٦ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دیوان عدالت اداری نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها را تایید کرد
هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها را تایید کرد.
 ١٠:٥٠ - شنبه ٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٤٣ - شنبه ٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٤٣ - شنبه ٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٩ - شنبه ٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٤ - شنبه ٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥١ - شنبه ٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:١٠ - چهارشنبه ١٧ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٨ - چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:١٣ - يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:١١ - يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٤٧ - يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣٠ - چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:٢١ - شنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولتیماتوم رییس مرکز اصناف و بازرگانان به واحدهای صنفی
رییس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر کالاها و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند.
 ٠٩:٠٠ - يکشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغ اجرای طرح بنگاه های کارآفرینی صنفی بارویکرد ایجاد فرصت های شغلی برمبنای زیست بوم های کارآفرینی
در راستای برنامه­ های رونق تولید و اشتغال وزارت صنعت،معدن و تجارت،حمایت از کار آفرینان، «طرح بنگاه¬های کارآفرینی صنفی با رویکرد ایجاد فرصت های شغلی برمبنای زیست بوم های کار آفرینی و اولویت مناطق روستایی ومحروم»برای اجر به کلیه استانها ابلاغ گردید.
 ٠٨:٥٩ - يکشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٩ - پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:١٨ - يکشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>